Burza scénářů a literárních děl
Petr Zavacký2013-04-11 20:11:35 - Smazat inzerát
Adresa:
E-mail: p.zavacky@email.cz
Telefon: 702 015 573

Zdravím, nabízím literární scénář pro celovečerní film, který je dramatickým, komorním snímkem, odehrávajícím se ve dvou časových rovinách. Scénář je vypracovaný na 97 stranách formátu A4. V ukázce scénáře přikládám pouze krátkou synopsi se stručným popisem děje.
NIKDY NEVÍŠ ? SYNOPSE Autor: Petr Zavacký Nikdy nevíš je příběh Petra Stránského, muže středních let, žijícího skromným, staromládeneckým životem. Coby muzikant si po Pražských klubech vydělává na nájem, cigarety a láhev laciné whisky, na jejímž dnu utápí fádnost všedních dnů. Nezávazný sex a alkohol, jsou pro něho prostředky k zapomenutí na minulost, před níž utíká- nehodu, která se stala před osmnácti lety v den svatby jeho nejlepšího přítele Honzy. Tehdy zahynul on i Petrova dívka Dominika. Přežil pouze Petr, coby řidič a Natálie Nešetřilová, Honzova mladinká a těhotná žena. Pro oba tak začínají dlouhé týdny fyzické i psychické rekonvalescence, výčitek a odpouštění; nacházení nové cesty k sobě samotným a budování nových začátků a nadějí, nepoznaných citů a radostí ze společné budoucnosti. Jejich sny jim však překazí členové vlastní rodiny, neschopní odpustit a přenést se přes tragickou událost. Petr, který byl připomínkou oné noci, se stal předmětem nenávisti a tím i útěchy pro pozůstalé. Ti v milné domněnce nejlepšího počínání zasahují do vztahu Petra a Natálie a pomocí lží a násilí je od sebe odtrhávají. Nevědomky tak strhávají lavinu dalších tragických událostí, které navždy poznamenají je, i všechny, na kterých jim záleželo. Psychicky zdevastovaný Petr utíká do Prahy, kde začíná žít zcela nový život s bohémskou nevázaností. Prázdnotu ve svém nitru zaplňuje krátkými známostmi, vztek a žal naopak utápí v cigaretách a chlastu. Ve snaze zapomenout na minulost se belhá zdánlivě bezstarostným životem, nesoucím však stále jistou pachuť oněch špatných dnů. Po osmnácti letech si minulost Petra opět nachází, a to v podobě mladé Sáry Nešetřilové, osmnáctileté dívky, která je rovněž Natáliinou dcerou. Nejprve Petra obeznamuje se smrtí Natálie, která zahynula při nehodě. Přiznává, že Petra vyhledala, coby otce, kterého nepoznala. Tuto skutečnost jí Petr záhy chladně vyvrací. Spousta nezodpovězených otázek a Sářina pevná vůle se dopídit k jejich odpovědím, vrhá Petra zpět do minulosti a otevírá staré rány. Zpočátku vzdorovitý Petr nedokáže unést tíhu výčitek a ve snaze ulevit vlastnímu svědomí, začíná jeho osobní zpověď, která formou retrospektivy odhaluje události v nemocnici po nehodě a poodhaluje roušku tajemství vztahu mezi ním a Sářinou matkou. Pro Petra tak začíná boj se sebou samým. Stejně tak, jak se vypořádává s přítomností Sáry ve svém životě, vypořádává se vyprávěním i se svou minulostí. Postupem času se Sára dostává Petrovi pod kůži a vyplňuje prázdné místo v jeho životě. Petr po letech opět začíná cítit lásku, byť tu otcovskou, a do budoucna by se rád stal větší součástí Sářina života. Zklamání na sebe nenechá dlouho čekat. Jednoho dne se v Petrově domě objevuje pan Nešetřil, jeho adoptivní otec, skutečný otec Honzy a opatrovník Sáry. Ten seznamuje Petra s pravdou, kterou mu Sára zatajila. Dovídá se o skutečné smrti Natálie, o jejím odchodu z domova hned po Petrově odjezdu do Prahy. Zjišťuje, že Sára od pěti let vyrůstala bez matky, je obeznámen s šokujícími okolnostmi, které k tomu vedli a které vedli i k útěku Sáry a jejímu vyhledání Petra. Celý okruh událostí se uzavírá závěrečnou hádkou Petra a Sáry, kdy je konečně odhalena veškerá pravda o životě Natálie po jeho odjezdu do Prahy. Rozhořčený Petr, si uvědomuje, že celý svůj život byl jen loutkou lží a intrik druhých. Ocitaje se ve zmatku, kde neví, co je pravda a co lež, nechává Sáru a opouští byt, zaslepen vztekem, který víc patří jemu samotnému než lidem kolem něj. Vztekem pramenící z jeho celoživotní slabosti? Příběh se tedy skládá ze dvou částí, kdy jedna je vyprávěním hlavního hrdiny a retrospektivním pohledem na jeho minulost, zatímco ta druhá popisuje jeho současný život a vypořádání se s minulostí, která ho dostihla v podobě mladé Sáry.
Poslední úprava stránky: 2010-04-23 08:26:10