Burza scénářů a literárních děl
Anežka Hanáková2015-10-04 21:42:05 - Smazat inzerát
Adresa: SEDM TRPASLÍKŮ PRO SNĚHURKU
E-mail: originalni.scenare@seznam.cz
Telefon: 737511682

Scénář filmu: SEDM TRPASLÍKŮ PRO SNĚHURKU Celovečerní veršovaná hudební pohádka (na motivy známých lidových pohádek) V případě zájmu o natočení mne prosím kontaktujte. Scénář je již úplně hotov, vše v něm do sebe pěkně zapadá a příjemně se čte. Jedná se o dílo, u kterého si divák odpočine a zahřeje ho u srdce. Těším se na Vaše reakce. S pozdravem Anežka Hanáková
1. OBRAZ EXT ? DEN hlasatel, lid na trhu, prostý malý kluk, prosté malé děvče, zvířata na trhu VE MĚSTĚ NA TRHU ŠUM DAVU, VELKÝ HLUK Malý prostý kluk ve špinavém oblečení se prodírá davem nakupujících a v ruce drží schovaný prak a kamínky. Zrychluje, až téměř běží. Doběhne k poslednímu stánku, což je stánek jeho rodičů zelinářů a nenápadně se schová za jeho pult. Škvírou pozoruje malé prosté děvče naproti tohoto stánku. Roztomilé děvče si hraje vedle stánku s hrnky. Postavilo si z hrnků vysokou stavebnici a na ni posadilo svou porcelánovou panenku. Právě panence urovnalo šatečky a upravilo vlásky. Radostně se usměje a je hrdo na svou práci. Tahá matku za sukni, aby se na její dílo podívala. Matka se však věnuje své zákaznici, které prodává sadu nových hrnků. Děvče si všimne kloboučku, který zapomnělo panence nasadit a chystá se tak udělat. V tom okamžiku ale kámen letící z chlapcova praku zbourá celou stavebnici a panenka letí k zemi. Roztříští se na kusy. Děvče se rozpláče a šibalsky se usmívající chlapec rychle a vítězně utíká zpět davem co nejdál od místa činu. Davem ale přichází královský hlasatel, který místního darebáka dobře zná, takže jej při takovém spěchu ihned podezírá, že zase něco provedl. Proto ho chytne za ucho v okamžiku, když jej darebák míjí a automaticky ho dovede k jeho rodičům zelinářům, kteří mají stánek hned naproti hrnčířce. Přes hluk davu není slyšet, co kdo říká. Jeho otec se podívá na roztříštěnou panenku a okamžitě impulsivně ohne syna přes koleno. Popadne první věc, která mu přijde pod ruku. Tou je obrovská cuketa. Začne s ní syna třískat, až se kousky cukety rozprsknou na všechny strany. Matka tomu přihlíží a pokyvuje hlavou. Následně sevře v dlaních dřevěný křížek, který jí visí na krku a vzhlédne k nebi. Potom se vzdaluje. Královský hlasatel se postaví pod mohutný strom, který je dominantou celého trhu. Zatroubí na trubku, potom zaťuká holí a lidé na trhu mu začnou věnovat pozornost. Zastaví se a poslouchají, co jim nařizuje král. Někteří přijdou blíž. Hlasatel rozvine dlouhý pergamen a předčítá. ZVUK TRUBKY ZVUK ZAŤUKÁNÍ HOLÍ HLASATEL: Drahý lide Kouzelného království, pan král pojal za manželku ženu z lidu. Svou Popelku. Poznali se před dvěma lety na plese. Našel ji podle střevíčku. Nyní čekají holčičku. POTLESK NADŠENÉ HVÍZDÁNÍ LID: Hurá! Ať žije pan král! Ať žije Popelka! Ať žije malá princeznička! HLASATEL: Jejich dcerka by se měla narodit někdy v zimě za vánice. Hlasatel odkládá pergamen, roluje ho a mluví k lidem ze své vlastní iniciativy. Tatam je jeho formálnost. Je u lidí velmi oblíbený a sám má prosté a zvědavé lidi rád. Podle toho se k nim také chová. Chodí po plácku pod stromem a přátelsky poplácává muže i ženy po ramenou. HLASATEL: Kdo chce dozvědět se více? LID: Já! Já! Já! Jak se bude jmenovat princezna? HLASATEL: Dceři prý chtějí dát jméno Sněhurka dle sněhu v době porodu. Líbí se to národu? LID: Ať žije Sněhurka! Ať žije! A co Popelky sestra? HLASATEL: Popelčina sestra vzala si z lásky dřevorubce Bohumila a také se polepšila. Dívenku jim včera přinesla vrána. Červený čepeček nosí. Karkulkou nazval ji kdosi. LID: A ví se, co se stalo s Popelčinou macechou? ZELINÁŘ: Já jsem slyšel, že někde zase kuje pikle. HLASATEL: Kdepak. Nevlastní matka Popelky zemřela a velice litovala, jak se k Popelce zachovala. ZVUK TRUBKY Královský hlasatel se zahledí do dálky, kde si všimne vlajícího praporku, který mu oznamuje, že už má končit. Opět formálně zatroubí na trubku, uklidí si pergamen a vzdaluje se. Zelinářka (matka darebáka) přichází s novou porcelánovou panenkou proti směru odchodu hlasatele. Akorát se sobě vyhnou. Jde směrem k holčičce hrnčířky, která je pořád smutná. Pohladí ji po tváři, usměje se na ni a předá jí novou panenku. Dívence se rozsvítí radostí očička a přitiskne si panenku se zavřenýma očima k srdci. Tiskne ji k sobě s úsměvem a láskou. Kluk se podívá na svůj zlomený prak, na mokré kalhoty od cukety a tváří se zahanbeně. ÚVODNÍ TITULKY HUDBA
Poslední úprava stránky: 2010-04-23 08:26:10